פתרונות מכאניים לתעשייה

חניה מסתובבת

חניה עגולה, שקועה ברצפה ומסתובבת באופן חשמלי ומבוקר. פתרון לחניות צפופות עם בעיית חניה ותמרון של רכבים.

Client: אגור מפעלות הנדסה בע"מ

Technology: הינע חשמלי, בקרה