מיכון חקלאי

מנערת חוחובה

מתקן נגרר לניעור והפלת גרעיני חוחובה. משמש כפעולה מקדימה לאיסוף ע”י קומביין.

Client: רמות מיכון חקלאי

Technology: ראש ניקוי אקסצנטרי, כלי ניגרר