מערכות שינוע ובתי אריזה

מערך ניקוי ומיון חוחובה

מערך מכאני המבצע שלבי ניקוי ומיון לחומר גלם לאחר קטיף. כולל ניפוי חומר לא רצוי ולכלוך. המערך עובד בתנאי עבודה קשים ובספיקות גבוהות.

Client: חוחובה ישראל

Technology: תוף ניקוי, הינע הידראולי