מערכות שינוע ובתי אריזה

מערך שינוע אוטומטי לרובוט משטוח

פיתוח וייצור מערך שינוע ייחודי עבור בית אריזה אוטומטי. המערך כולל אלמנטים מכאניים ייעודיים על מנת לשנע את הארגזים באופן מדויק המאפשר משטוח רובוטי ובנוסף שליטה באוריינטציה ובתזמון.

Client: בית אריזה פרטי

Technology: הינע חשמלי וסרבו, מסועי רשת ומסועי גלילים, הינע פניאומטי